Brugervilkår For DanskeCasino.online

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske og danske version af vilkår for brug, skal den engelske version ALTID betragtes som den korrekte og gældende. Du finder den engelske version efter den danske, se nedenfor.

1. Introduktion

GDC Trading Limited ("GDC") og alle andre enheder som kontrolleres af, eller er affilieret, eller er under normalt samarbejde med GDC er fra nu af kollektivt refereret til som "vi," "os" eller "vores".

Læs venligst brugervilkårene nøje, inden du bruger en af GDCs sider. Ved at bruge en GDC-side accepterer du disse brugerbetingelser. Hvis du ikke accepterer disse vilkår for brug, kan du ikke bruge GDCs sider. Vi forbeholder os retten til at redigere, vedhæfte eller slette disse vilkår på ethvert tidspunkt i overensstemmelse med procedurerne i afsnit 14 mærket: "Tilføjelser og ændringer.”

2. Behandling

Du anerkender, at disse vilkår for brug understøttes af rimelige og fornuftige overvejelser, og du bekræfter hermed din modtagelse af brugervilkårene og forståelse for dem. Uden at begrænse det foregående anerkender du, at sådanne anmeldelser omfatter, uden begrænsning, dit brug af GDC-websteder, samt modtagelse af data, materiale og informationer, der er tilgængelige på eller via GDC-websteder, evnen til vores anmeldelse, brug og / eller visning af dine søgninger (som defineret i afsnit 4, mærket "Indleveringer") og muligheden for at offentliggøre og fremme vores anmeldelse, brug eller visning af dine søgninger.

3. Restriktioner for materialebrug

Alle oplysninger og alt indholdsmateriale på GDC-webstedet er ophavsretsbeskyttet ejendom tilhørende os eller vores licensgivere. Alle varemærker, servicemærker, handelsnavne og vareudstyrsmærker ejes af os og / eller vores licensgivere eller licenstagere. Ingen oplysninger, indhold eller materiale af enhver GDC-side eller anden hjemmeside ejet, drevet, licenseret eller kontrolleret af os vil blive kopieret, reproduceret, genudgivet, overført, transmitteret eller distribueret på nogen måde, udover den kopi du kan downloade om de oplysninger, indhold eller materiale på en enkelt computer til personlig, ikke-kommerciel brug i hjemmet, forudsat at (a) du beholder alle ophavsrettigheder og andre ejendomsrettigheder, (b) du ikke ændrer oplysninger, indhold eller materiale c) du ikke bruger oplysningerne, indholdet eller materialet på en måde, der tyder på en forbindelse med vores produkter, tjenester eller mærker og d) du ikke downloader oplysninger, indhold eller materiale for at undgå fremtidige downloads fra enhver GDC-side. Brug af information, indhold eller materiale fra en GDC-side på et hvilket som helst andet websted eller computermiljø er forbudt.

GDC-websteder er kun til personligt brug. Du må ikke bruge GDC-webstederne til kommercielle formål eller på nogen måde, der er ulovlig, eller kan skade os eller enhver anden person eller enhed som fastsættes i vores diskretion.

4. Indleveringer

Hvis du bevidst eller ubevidst sender os uopfordrede henvendelser, eller gennem funktioner eller aktiviteter på nogen GDC-side (herunder, men ikke begrænset til, spil, konkurrencer, kampagner og offentlige fora (defineret nedenfor i afsnit 6 mærket "OFFENTLIGE FORA OG KOMMUNIKATION") ), du angiver, udleverer, eller på anden måde sender os oplysninger, indhold eller materiale, herunder, uden begrænsning, data, tekst, meddelelser, filer, billeder, fotografier, videoer, audiovisuelle værker, musikalske kompositioner (inklusiv sangtekster), lydoptagelser, udgivelser, dit og / eller enhver anden persons navn, lighed, stemmer, brugernavne, profiler, handlinger, udseende, optrædener og andre biografiske oplysninger eller materiale, hjemmesider og andre materialer (samlet betegnet som "brugergenereret indhold") gennem sådanne funktioner eller aktiviteter (som brugergenereret indhold sammen med uønskede indlæg, "Indleveringer"), vi (og vores licensgivere, distributører, agenter, repræsentanter og andre autoriserede brugere) har ret til ubegrænset brug af sådanne indleveringer til ethvert formål, kommercielt eller andet, uden krav om nogen tilladelse fra eller betaling til dig eller nogen anden person eller enhed. Hvis der er tvivl eller tvetydighed om, hvorvidt et brugergenereret indhold udgør en indlevering, anses sådant brugergenereret indhold som en indlevering. Intet materiale er underlagt fortrolighed fra vores side, og vi holdes ikke ansvarlige for brugen eller offentliggørelsen af nogen indleveringer. Uden at begrænse det foregående, giver du herved os (og vores licenstagere, distributører, agenter, repræsentanter og andre autoriserede brugere), uden krav om nogen tilladelse fra eller betaling til dig eller nogen anden person eller enhed, en permanent, ikke-eksklusiv, uigenkaldelig fuldt betalt royaltyfri, underlicensibel og overdragelig global licens til at bruge, genbruge, reproducere, transmittere, printe, udgive, vise, udstille, distribuere, genudsende, kopiere, opbevare, arkivere, indeksere, kategorisere, kommentere, udsende, streame, redigere, ændre, modificere, tilpasse, oversætte, lagre afledte værker baseret på og offentligt fremføre sådanne oversigter, helt eller delvist, i alle medieformater og kanaler, der er kendte nu, eller efterfølgende udviklet (herunder uden begrænsning, på GDCs-websteder, og på tredjeparts websteder) til alle formål, herunder, uden begrænsning, nyheder, reklame, promovering, markedsføring, handel eller kommercielle formål uden yderligere varsel til dig og med eller uden henvisning ("Indleveret licens"). I det omfang at de indlæg skrevet af dig indeholder originale sange og optagelser, repræsenterer du, at du er medlem af ASCAP, BMI, SESAC eller andre gældende retssamfund, og at alle musikalske kompositioner (herunder sangtekster) indeholdt i sådanne indleveringer er tilgængelige for licens til os (og vores licenshavere, distributører, agenter, repræsentanter og andre autoriserede brugere) direkte fra sådanne samfund. Uanset ovenstående, uanset om du er medlem af et retssamfund, giver du herved os (og vores licensgivere, distributører, agenter, repræsentanter og andre autoriserede brugere) en permanent, ikke-eksklusiv og uigenkaldelig licens til offentligt at fremføre hver musikalsk komposition (herunder sangtekster) som findes i sådanne indleveringer. I det omfang at vi efterspørger oplysninger, gennem funktioner eller aktiviteter på GDC websteder, herunder, men ikke begrænset til, spil, konkurrencer, kampagner og offentlige fora (defineret nedenfor i afsnittet "OFFENTLIGE FORA OG KOMMUNIKATION"), som kræver brug af vores ophavsbeskyttede værker (helt eller delvist), vi giver hermed dig en ikke-eksklusiv ret til at skabe afledte værker ved hjælp af vores ophavsbeskyttede værker (helt eller delvist), forudsat at en sådan licens er betinget af din overdragelse af alle rettigheder til det arbejde, du laver til os (og vores licenstagere, distributører, agenter, repræsentanter og andre autoriserede brugere). Hvis disse rettigheder ikke er tildelt os (og vores licenstagere, distributører, agenter, repræsentanter og andre autoriserede brugere), bliver din licens til at skabe værker ved hjælp af vores ophavsbeskyttet materiale (helt eller delvist) ugyldig. Du acceptere denne tildeling af rettigheder, samtykker, aftaler og opgaver uanset om dine oplysninger bruges af os.

Du udpeger hermed os som din agent med tilladelse til at indgå og gennemføre ethvert dokument og / eller udføre enhver handling, som vi finder passende for at bekræfte overførslen af rettigheder, tilladelser, aftaler, opgaver og udløb som beskrevet i disse brugsvilkår.

Du accepterer, at de foranliggender, du foretager dig, ikke er skabt i fortrolighed eller tillid, og at intet fortroligt eller økonomisk forhold er påtænkt eller oprettet mellem dig og os på nogen måde. I det omfang, at der er "moralske rettigheder", "sekundære rettigheder" eller lignende rettigheder i eller til materialet, og ikke udelukkende ejes af os, accepterer du ikke at håndhæve sådanne rettigheder over for os eller vores licenshavere, distributører, agenter, repræsentanter, og andre autoriserede brugere, og du skal erhverve den samme aftale om ikke at håndhæve enhver person, der måtte have sådanne rettigheder.

Uden at begrænse omfanget af indleveringslicensen eller eventuelle fremtidige overdragelser af rettigheder, samtykker, aftaler, opgaver og undtagelser, du måtte lave med hensyn til indleveringer, bekræfter du hermed enhver forudgående overførsel af rettigheder, samtykker, aftaler, opgaver og dispensationer lavet af dig med hensyn til de oplysninger du har sendt til os.

5. Registreringsoplysninger og sikkerhed

Du accepterer at levere, vedligeholde og opdatere korrekte, præcise, opdaterede og fulde oplysninger om dig selv, når du bliver bedt om det af vores registreringsprocesser ("registreringsdata"). Hvis du angiver oplysninger, der ikke overholder denne bestemmelse, eller hvis vi har rimelig grund til mistanke, kan vi suspendere eller opsige din konto og nægte enhver nuværende eller fremtidig brug af GDC-webstedet (eller dele heraf).

Du accepterer også at underrette os om at bruge formularen, som er tilgængelig på (https://kax.ie/#contact) vedrørende uautoriseret brug af dit brugernavn(e), adgangskode(r) eller anden kontoinformation(er), eller andre sikkerhedsbrud, som du bliver opmærksom på, som involverer eller er relateret til GDCs sider. Derudover accepterer du at afslutte din konto i slutningen af hver session.

Vi fraskriver eksplicit alle tab og skader som følge af manglende overholdelse af dette afsnit.

6. Offentlige fora og kommunikation

"Offentligt forum" betyder et område, en side eller en funktion, der tilbydes som en del af et GDC-websted, der giver brugere eller besøgende på andre GDC-websteder (a) mulighed for at indsende, poste, se og / eller se brugergenereret indhold og / eller (b) at kommunikere, dele eller udveksle brugergenereret indhold med andre GDC-brugere, besøgende og medlemmer af offentligheden, herunder, men ikke begrænset til, et chatområde, opslagstavle, instant messaging, mobilmeddelelser, sociale medier, profilside, opkaldsside og e-mail.

Du anerkender, at alt, hvad du sender til en GDC-side ved hjælp af offentlige fora, kan sendes via vores servere, serverne til en eller flere tredjeparter på vores vegne og på internettet, og kan ses på internettet af offentligheden, og derfor har du ingen forventning om privatliv med hensyn til en sådan indsendelse. Du anerkender, at offentlige fora og funktioner, der tilbydes, er til offentlig og ikke-privat kommunikation. Vi kan ikke garantere sikkerheden ved de oplysninger, du giver gennem et af disse medier: du gør alle sådanne publikationer på egen risiko.

Du er og bliver eneansvarlig for brugergenereret indhold, der sendes og / eller arkiveres under dit brugernavn eller på anden måde af dig i et offentligt forum, og for konsekvenserne af at sende og offentliggøre det samme. Du anerkender, at brugen af brugergenereret indhold offentliggjort i et offentligt forum er på egen risiko. Vi er for eksempel ikke ansvarlige for, og vi godkender ikke udtalelser, råd eller anbefalinger, der er lagt ud eller indsendt af brugere i et offentligt forum, og vi fralægger os ethvert ansvar i forbindelse med dette.

Vi forbeholder os ret til at vise, afvise, fjerne eller redigere brugergenereret indhold til enhver tid, og af en hvilken som helst grund under vores egen og absolutte diskretion uden varsel. Hvis vi vælger at vise brugergenereret indhold, kan der være en forsinkelse med at publicere indholdet i et offentligt forum for at tillade en evalueringsproces. Hvis vi har spørgsmål om dit brugergenereret indhold, herunder uden begrænsning, ophavsretten, kan vi kontakte dig for yderligere oplysninger, herunder, for eksempel, at verificere, at du ejer ophavsretten eller på anden måde har fået tilladelse til at offentliggøre materialet.

Når man deltager i et offentligt forum, må man aldrig antage, at folk er som de siger, de er, ved hvad de siger, de ved, eller er tilknyttet, hvem de siger, at de er tilknyttet. Oplysninger opnået fra et offentligt forum kan være upålidelige, og det er ikke en god idé at gribe til handling, herunder at handle eller foretage investeringsbeslutninger, der udelukkende eller i vid udstrækning er baseret på oplysninger, som du ikke kan bekræfte. Vi kan ikke holdes ansvarlige for nøjagtigheden af brugergenereret indhold, der er indeholdt i et offentligt forum, og vi kan ikke være ansvarlige for handel, investering eller andre beslutninger eller handlinger, der er truffet eller fulgt på grundlag af sådanne oplysninger eller indhold.

Din evne til at få adgang til og læse brugergenereret indhold i et offentligt forum og / eller til at sende og / eller offentliggøre brugergenereret indhold i et offentligt forum kan være underlagt visse aldersgrænser og / eller relaterede procedurer, som vi kan revurdere når som helst og uanset årsag. Alle sådanne aldersbegrænsninger og procedurer vil blive lagt ud i det offentlige forum, når det er aktuelt.

7. Husregler

Følgende er en liste over husregler som gælder for GDC-websteder. Ved at bruge GDC-sider, samtykker du i at:

 • Du vil ikke sende, udgive, distribuere eller på anden måde offentliggøre eller overføre brugergenereret indhold som: (a) er ærekrænkende, fornærmende, stødende, chikanerende, truende, eller der kan betragtes som forfølgelse eller udgøre en invasion af retten til privatlivets fred for en anden person; (b) er hyklerisk, hadefuld, racistisk eller på anden måde stødende (c) er voldelig, vulgær, uanstændig, pornografisk eller på anden måde seksuel d) er ulovlig eller opfordrer eller opmuntrer til ulovlig aktivitet eller diskussion af ulovlige aktiviteter med det formål at begå dem (E) krænker eller overtræder nogen ret af en tredjepart, eller national eller international lov, regel eller regulering, herunder, men ikke begrænset til (i) ophavsret, patentrettigheder, varemærker, forretningshemmeligheder eller andre ejendomsrettigheder; (ii) retten til privatlivets fred (specifikt må du ikke distribuere en anden persons personlige oplysninger af nogen art uden deres tilladelse) eller reklame; eller iii) eventuelle forpligtelser eller (f) overholder ikke alle vilkår og betingelser, der gælder for indleveringslicensen (anført ovenfor i afsnit 4, mærket "Indleveringer");
 • Du ejer eller har de nødvendige rettigheder, licenser, samtykker og tilladelser, uden behov for tilladelse fra eller betaling til nogen anden person eller enhed til at bruge, og for at give os tilladelse til at bruge, distribuere eller på anden måde udnytte på alle måder tilladt af disse betingelser for brug (herunder, men ikke begrænset til, indleveringslicens), alle ophavsrettigheder, varemærker, patenter, forretningshemmeligheder, privatlivets fred og publikationsrettigheder (herunder, men ikke begrænset til, navne, ligheder og stemmer) og / eller andre ejendomsrettigheder, der er indeholdt i det brugergenererede indhold, som du indsender, poster, distribuerer eller på anden måde stiller til rådighed eller overfører. Som nævnt ovenfor med hensyn til indleveringslicensen (angivet i punkt 4 er mærket "indlevering"), i det omfang at indkomne forslag indsendt og / eller opslået af dig indeholder originale sange eller optagelser, angiver du hermed at du er medlem af ASCAP, BMI, SESAC, eller andet gældende retssamfund, og at alle musikalske kompositioner (inklusiv sangtekster), der er indeholdt i sådanne indlæg er tilgængelige for licensering til os direkte fra sådanne samfund. Uanset ovenstående, uanset om du er medlem af nogen rettigheder samfund,giver du os hermed os en permanent, ikke-eksklusiv og uigenkaldelig licens til at offentligt udføre hver eneste musikalsk komposition (inklusiv sangtekster) indeholdt i sådanne indleveringer;
 • Du vil ikke (a) annoncere eller sælge produkter, tjenester eller på anden måde (til fortjeneste eller ej) anmode om andre (herunder, men ikke begrænset til, opfordringer til bidrag eller donationer) eller bruge noget offentligt forum til kommercielle formål af enhver art eller b) bruge ethvert produkt eller tjeneste, der er tilgængelig på et GDC-websted ((herunder, men ikke begrænset til, elektroniske lykønskningskort, e-mail-funktioner (som e-mail til en ven) og RSS-feeds eller andre lignende feeds)) til kommercielle formål af nogen art;
 • Du vil ikke sende, poste, skrive, distribuere eller på anden måde tilgængeliggøre eller overføre nogen software eller andre datafiler, der kan indeholde vira eller andre skadelige komponenter, eller på anden måde ødelægge eller beskadige GDC-netværket eller andre tilsluttede netværk, eller på anden vis forstyrre andre personers brug eller nydelse af GDC-sider;
 • Du vil ikke efterligne en person eller enhed eller på fejlagtig vis fremstille din identitet eller tilknytning til enhver anden person eller enhed, herunder, men ikke begrænset til, at bruge en anden persons brugernavn, adgangskode eller anden kontoinformation eller en anden persons navn, lighed, stemme, billede eller foto;
 • Du vil ikke engagere sig i antisociale, forstyrrende eller ødelæggende handlinger, som f.eks. "flaming", "spamming", "flooding", "trolling" og "griefing", da disse begreber sædvanligvis forstås og bruges på internettet;
 • Du vil ikke slette nogen juridiske betingelser, ansvarsfraskrivelser eller proprietære meddelelser som f.eks. ophavsret- eller varemærkesymboler, eller ændre logoer, som du ikke ejer eller har udtrykkelig tilladelse til at ændre;
 • Du vil ikke sende, publicere, uploade, distribuere eller på anden måde tilgængeliggøre eller overføre brugergenereret indhold eller give udtalelser i et offentligt forum, der normalt ikke tilhører det angivne emne eller tema i det offentlige forum;
 • Du vil ikke sende, offentliggøre, skrive, distribuere eller på anden måde tilgængeliggøre eller overføre (eller forsøge at indsende, offentliggøre, skrive, distribuere eller på anden måde forsøge at gøre tilgængelige eller overføre) brugergenereret indhold, der er i strid med restriktioner for offentlige fora, herunder, men ikke begrænset til aldersgrænser, procedurer og / eller disse vilkår for brug og;
 • Du vil ikke deltage i (eller forsøge at engagere dig i) kriminelle aktiviteter, herunder men ikke begrænset til børnepornografi, forfølgelse, seksuelle overgreb, forfalskning, smugling af uanstændigt eller stjålet materiale, narkotikahandel, chikane, tyveri og sammensværgelse for at begå kriminelle handlinger.

Vi kan ikke og vil ikke garantere, at andre brugere er eller vil overholde de foregående husregler eller andre bestemmelser i disse vilkår for brug, og i forholdet mellem dig og os overtager du alle risici for skade eller skade forårsaget af sådanne manglende overholdelse.

I det omfang at en funktion på en GDC-side kræver, at du indtaster din mail adresse eller mobilnummer for at sende et kort, en e-mail eller besked, skal du, og du accepterer hermed, at levere din aktuelle mailadresse eller mobilnummer. Enhver forretningsbrug, "re-mailing", eller ansøgning med anden høj volumen er strengt forbudt. Du har ikke tilladelse til at sende kort, e-mails eller beskeder ved hjælp af et automatiseret program. Elektroniske lykønskningskort, e-mails og mobilbeskeder må ikke indeholde upassende sprog eller billeder eller ophavsretligt beskyttet materiale (uden samtykke fra rettighedsindehaveren) eller opfordre til ulovlig aktivitet. Vi forbeholder os retten til ikke at levere elektroniske lykønskningskort, e-mails og mobilbeskeder, der overtræder disse retningslinjer.

8. Vores ret til at fjerne indhold

Vi forbeholder os retten til, men frasiger os enhver forpligtelse eller ethvert ansvar eller til at fjerne enhver form for brugergenereret indhold fra alle GDC-websteder, der (a) overtræder disse vilkår for brug (herunder men ikke begrænset til husreglerne) og (b) at overholde alle garantier, ordrer eller på anden måde samarbejde med polititjenestemænd i forbindelse med identifikation af brugere, der er anklaget for at bruge en GDC-side i strid med loven. Hvis vi finder det passende, efter vores eget skøn, forbeholder vi os retten til at bevare en registrering af et sådant brugergenereret indhold, og give alle eller en del heraf til polititjenestemænd.

9. Indhold knyttet til ethvert GDC websted

Du skal være opmærksom på, at når du er på en GDC-side, kan du blive henvist til andre hjemmesider, som er uden for vores kontrol. Der er links til andre hjemmesider fra GDC-hjemmesider, der tager dig uden for vores service. Hvis du f.eks. klikker på en bannerannonce eller et andet søgeresultat, kan klikket tage dig væk fra GDC-webstedet. Dette omfatter links fra annoncører, sponsorer og indholdspartnere, der kan bruge vores logo(er) som en del af et co-branding forhold. Du anerkender, at når du klikker på et link, der forlader en GDC-side, kontrolleres det websted du lander på ikke af os, og forskellige brugervilkår og privatlivspolitik kan træde i kraft. Ved at klikke på links til andre hjemmesider bekræfter du, at vi ikke er ansvarlige for disse hjemmesider. Vi forbeholder os retten til at deaktivere links fra tredjepartswebsteder til enhver GDC-side, selv om vi ikke er forpligtede til at gøre det.

Vi giver ingen garantier for indholdet af websteder angivet i vores kataloger. Derfor kan vi ikke holdes ansvarlige for nøjagtighed, relevans, ophavsret, lovlighed eller indhold af materialet på websteder, der er angivet i søgeresultaterne eller på anden måde knyttet til en GDC-side.

10. Ansvarsfraskrivelse

OPLYSNINGER, INDHOLD OG MATERIALER PÅ GDC-WEBSTEDER LEVERES “SOM DE ER” OG UDEN GARANTIER AF NOGEN ART, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE. SÅ LÆNGE SOM TILLADT IFØLGE GÆLDENDE LOVGIVNING GIVER VI INGEN GARANTIER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. VI GARANTERER IKKE, AT DE FUNKTIONER, DER ER INDEHOLDT I OPLYSNINGER, INDHOLD OG MATERIALET PÅ GDC WEBSTEDET (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, BRUGERGENERERET INDHOLD) VIL VÆRE UFORSTYRREDE ELLER FEJLFRI, OG AT DEFEKTERNE VIL BLIVE RETTET OP ELLER AT ETHVERT GDC WEBSTED ELLER SERVER SOM LAGRE DENNE INFORMATION, INDHOLD ELLER MATERIALE ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. DU ACCEPTERER ALLE OMKOSTNINGER TIL ALLE NØDVENDIGE TJENESTER, REPARATIONER ELLER KORREKTIONER. VI GARANTERER IKKE ELLER PÅTAGER OS ANSVARET FOR ANVENDELSE ELLER RESULTATET AF OPLYSNINGER, INDHOLD, MATERIALER, PRODUKTER ELLER TJENESTER, DER LEVERES ELLER ELLER INDIREKTE, TILGÆNGELIGE ELLER RELATERET TIL ET GDC-WEBSTED, INKLUDERET, BRUGERGENERERET INDHOLD, ELLER NOGEN TREDJEPARTSWEBSTEDER ELLER TJENESTER KNYTTET TIL GDC-WEBSTEDER I FORHOLD TIL DERES RIGTIGHED, NØJAGTIGHED, FULDSTÆNDIGHED, PÅLIDELIGHED, SIKKERHED ELLER LIGNENDE. GÆLDENDE LOVE TILLADER IKKE NOGEN UNDTAGELSE AF INDIREKTE GARANTIER, SÅ DET OVENSTÅENDE GÆLDER MULIGVIS IKKE DIG.

Vi fralægger ethvert ansvar for nøjagtigheden, fuldstændigheden eller tilgængeligheden af ​​oplysninger, indhold og materiale, der findes på websteder, der linker til eller fra GDC-sider. Vi kan ikke garantere, at du vil være tilfreds med produkter eller tjenester, som du køber fra et tredjeparts websted, der linker til eller fra en GDC-side eller tredjeparts oplysninger, indhold eller materiale på vores hjemmeside (herunder, men ikke begrænset til, brugergenereret indhold i offentlige fora). Vi støtter ikke nogen af ​​varerne, og vi har heller ikke forsøgt at bekræfte nøjagtigheden, fuldstændigheden eller pålideligheden af ​​de oplysninger, indhold eller materiale, der findes på en tredjepartswebsteder. Vi giver ingen garantier med hensyn til sikkerhed for information, indhold eller materiale (herunder, men ikke begrænset til, kreditkort og andre personlige oplysninger) du kan blive bedt om at give til en tredjepart. Du giver hermed afkald på ethvert krav fra os med hensyn til oplysninger, indhold og materiale på vores sider, og alle oplysninger, indhold og materialer, du giver til en sådan tredjepartswebsted (herunder, men ikke begrænset til, kreditkort og andre personlige oplysninger). Vi opfordrer dig til at udføre de undersøgelser, som du føler er nødvendige eller relevante, før du fortsætter med enhver online eller offline transaktion med nogen af ​​disse tredjeparter.

11. Erstatning

Du er selv ansvarlig for at opretholde fortroligheden af ​​dit brugernavn(e), adgangskode(r), og din konto(er), og alle aktiviteter, der sker under din konto(er). Du accepterer hermed at erstatte, forsvare og holde os, vores licensgivere, licenstagere, distributører, agenter, repræsentanter og andre autoriserede brugere, og hver af de foregående enheders respektive forhandlere, distributører, leverandører og tjenesteudbydere, og alle de foregående enheders respektive bestyrelsesmedlemmer, direktører, ejere, medarbejdere, agenter, repræsentanter og agenter (samlet de "skadesløse parter") skadesløse fra og mod alle tab, skader, forpligtelser og udgifter (herunder, men ikke begrænset til, afviklingsomkostninger, eventuelle juridiske eller andre omkostninger til at undersøge eller forsvare handlinger inklusiv truede handlinger) forårsaget de skadesløse parter i forbindelse med ethvert krav, der opstår som følge af et brud fra din side på disse betingelser for brug eller krav, der relaterer til din konto(er). Du vil yde dit bedste for at samarbejde med os i forsvaret af alle krav. Vi forbeholder os ret til på egen regning, at anvende særskilte råd, og at overtage det eksklusive forsvar og kontrol over enhver sag ellers underlagt skadesløsholdelse af dig.

12. Begrænsning af ansvar

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UAGTSOMHED, SKAL VI HOLDES ANSVARLIGE FOR DIG ELLER NOGEN ANDEN PERSON ELLER ENHED TIL DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE ELLER FØLGESKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TABT FORTJENESTE, PERSONSKADE (HERUNDER DØD) OG TINGSSKADE AF NOGEN ART, SOM SKYLDES (A) BRUG AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE GDC-SIDER ELLER INDHOLD, MATERIALER ELLER FUNKTIONER PÅ DETTE WEBSTED, ELLER (B) OPFØRSEL ELLER FORANSTALTNINGER, HVAD ENTEN ONLINE ELLER OFFLINE, FRA NOGEN BRUGER AF GDC SIDER ELLER ANDEN PERSON ELLER ENHED, SELV OM VI ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOMME PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN VORES SAMLEDE ANSVAR OVER DIG FOR ALLE SKADER, OG GRUNDLAG FOR SØGSMÅL ENTEN PÅ KONTRAKT (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UAGTSOMHED) ELLER ANDET VÆRE MERE END BELØBET BETALT AF DIG, OM NOGET, ELLER $100 USD (HVAD END ER MINDST) FOR TILGANG TIL ELLER DELTAGELSE I ALLE AKTIVITETER KNYTTET TIL GDC-WEBSTEDET.

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL VI, VORES LICENSGIVERE OG LICENSTAGERE, ELLER NOGEN AF DE FØRNÆVNTE ENHEDERS RESPEKTIVE FORHANDLERE, DISTRIBUTØRER, SERVICE OG LEVERANDØRER HOLDES ANSVARLIG FOR EVENTUELLE FORSINKELSER ELLER HÆNDELSER SOM FØLGER DIREKTE ELLER INDIREKTE AF EN HANDLING ELLER FORCE MAJEURE ELLER ÅRSAGER UDOVER VORES ELLER DERES BEGRÆNSNING, UDSTYR OG TEKNISKE FEJL, STRØMFEJL, ELLER STRØMAFBRYDELSER, STREJKER, OPTØJER, CIVILE UROLIGHEDER, MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT ELLER MATERIALER, NATURKATASTROFER, KRIG, STATSLIGE INDGREB, ORDRER FRA INDENLANDSKE ELLER UDENLANDSKE DOMSTOLE, IKKE-YDELSE AF TREDJEPARTER ELLER ÅRSAGER UDEN FOR VORES RIMELIGE KONTROL ELLER VORES LICENSGIVERE OG LICENSTAGERE, ELLER NOGEN AF DE OVENSTÅENDE SELSKABER, RESPEKTIVE FORHANDLERE, DISTRIBUTØRER, TJENESTEUDBYDERE OG LEVERANDØRER.

DU ACCEPTERER ENDVIDERE, AT HVERKEN VI ELLER VORES LICENSGIVERE OG LICENSTAGERE, ELLER NOGEN AF DE NÆVNTE ENHEDERS RESPEKTIVE FORHANDLERE, DISTRIBUTØRER, TJENESTEUDBYDERE ELLER LEVERANDØRER ER ANSVARLIG FOR (A) NOGEN INKOMPATIBILITET MELLEM GDC-WEBSTEDER OG ANDRE SIDER, SERVICE, SOFTWARE, ELLER (B) EVENTUELLE FORSINKELSER ELLER FEJL MAN KAN OPLEVE VED OVERFØRSLER ELLER TRANSAKTIONER KNYTTET TIL GDC-SIDER PÅ EN NØJAGTIG ELLER TIDSSVARENDE MÅDE.

BEGRÆNSNINGERNE, UNDTAGELSERNE OG I ANSVARSFRASKRIVELSERNE I DETTE AFSNIT OG ANDRE STEDER I DISSE BRUGERVILKÅR GÆLDER I DEN GRAD TILLADT AF GÆLDENDE LOVGIVNING.

DET KAN VÆRE AT GÆLDENDE LOV IKKE TILLADER BEGRÆNSNING, UDELADELSE, ELLER FRASKRIVELSE FOR ANSVAR AF VISSE BESTEMMELSER, DER ER FASTSAT I DISSE VILKÅR FOR BRUG, HVORMED SÅDANNE UDELUKKELSER, BEGRÆNSNINGER ELLER UNDTAGELSER IKKE GÆLDER FOR DIG.

13. Jurisdiktion og spørsmål om plads

Du er indforstået med, at enhver handling ved lov eller i egenkapital, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse vilkår for brug, skal opbevares, og at stedet ligger ved domstolene i De Britiske Jomfruøer, og du hermed accepterer disse domstoles personlige jurisdiktion for det formål ved søgsmål i en sådan sag. Vi giver ingen garanti for, at oplysninger, indhold eller materiale på alle GDC-websteder er passende eller tilgængelig til brug på et bestemt sted. De, der vælger at få adgang til en GDC-hjemmeside, gør det på eget initiativ og er ansvarlige for at overholde alle gældende love, herunder, men ikke begrænset til gældende lokale love.

14. Tilføjelser og ændringer

Vi forbeholder os retten til, efter vores eget skøn, at ændre, modificere, tilføje eller slette dele af disse brugsvilkår til enhver tid uden varsel, og det er dit ansvar at gennemgå disse vilkår for brug for at kontrollere eventuelle ændringer. Dit brug af et GDC-websted efter ændring af disse vilkår for brug vil indikere og udgøre dit samtykke til og accept af sådanne reviderede brugsvilkår.

15. Afslutning

Vi har vedtaget og implementeret en politik, der indeholder bestemmelser om opsigelse af brugere, der gentagne gange har overtrådt ophavsretten.

Bestemmelserne i disse brugsvilkår, som af deres natur skal overleve opsigelsen af disse brugsbetingelser, skal således overleve en sådan opsigelse.

16. Generelle bestemmelser

Disse vilkår for brug skal styres og tolkes i overensstemmelse med lovgivningen i New York og De Forenede Staters lovgivning uden hensyntagen til principper for lovkonflikter, hvis nogen bestemmelse i disse brugsvilkår er ulovlig, ugyldig eller af en eller anden grund ikke kan håndhæves, anses denne bestemmelse for at være adskilt fra disse vilkår for brug, og skal ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser. Ingen afkald på en bestemmelse i disse brugsvilkår for os betragtes som en yderligere eller fortsat ophævelse af en sådan bestemmelse eller andre bestemmelser, og vores manglende evne til at kræve en ret eller bestemmelse i henhold til disse brugsvilkår må ikke udgøre en fraskrivelse af sådanne rettigheder eller bestemmelser. DU ER ENIG I, AT ETHVERT SØGSMÅL, DER SKYLDES ELLER ER RELATERET TIL GDC-WEBSTEDER, SKAL PÅBEGYNDES INDEN FOR ET (1) ÅR EFTER AT SØGSMÅLET TILFALDER; ELLERS SKAL SØGSMÅLET PERMANENT OPHØRE.

17. Meddelelse og procedure for påstand om på krænkelse af ophavsret

Vi kan give besked om krænkelse af ophavsretten til vores brugere ved en generel meddelelse på et GDC-websted, elektronisk mail til en brugers e-mail-adresse i vores arkiver eller ved skriftlig meddelelse sendt med førsteklasses mail til en brugers fysiske adresse i vores registreringer. Hvis du modtager en sådan meddelelse, kan du indsende en skriftlig indsigelse til den udpegede agent i den oprindelige meddelelse, der indeholder nedenstående oplysninger. For at være gyldig, skal indsigelsen være en skriftlig meddelelse, der indeholder følgende:

 • Din fysiske eller elektroniske signatur; Identifikation af det materiale, der er blevet fjernet, eller til hvilket adgangen er blevet fjernet, og stedet, hvor materialet dukkede op, før det blev fjernet eller adgangen blev deaktiveret; En erklæring fra dig, der er underlagt skaden, at du er i god tro om, at materialet blev fjernet eller deaktiveret som følge af en fejl eller fejlidentifikation af det materiale, der blev fjernet eller deaktiveret; Og dit navn, din fysiske adresse og dit telefonnummer samt en erklæring om, at du indvilliger i en føderal domstols jurisdiktion i den jurisdiktion, hvor din fysiske adresse er placeret, eller hvis din fysiske adresse er uden for USA, for enhver retskreds, hvor GDC kan eksistere, og at du vil acceptere bekendtgørelsen fra den person, der har givet meddelelse om angiveligt krænkende materiale eller en repræsentant for denne person.
18. Sprogversioner
I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske version af denne politik og alle andre sprogversioner, anses den engelske version for at være korrekt.

English and Legally Binding Version:

1. Introduction


GDC Trading Limited ("GDC") and any and all entities that are controlled by, or are affiliated or under common control with GDC are collectively referred to herein as "we," "us" or "our".Please read these terms of use carefully prior to using any GDC site. By using any GDC site, you signify your agreement to these terms of use. If you do not agree to these terms of use, you may not use the GDC sites. We reserve the right, in our sole discretion, to change, modify, add or delete portions of these terms of use at any time in accordance with the procedures set forth below in section 15 labeled "Amendment".2. Consideration


You acknowledge that these terms of use are supported by reasonable and valuable consideration, the receipt and adequacy of which are hereby acknowledged. Without limiting the foregoing, you acknowledge that such consideration includes, without limitation, your use of the GDC Sites and receipt of data, materials and information available at or through the GDC Sites, the possibility of our review, use or display of your Submissions (as defined below in section 4 labeled "Submissions"), and the possibility of publicity and promotion from our review, use or display of your Submissions.3. Restrictions on use of Material


All information, content and materials contained on GDC Sites are our copyrighted property or the copyrighted property of our licensors or licensees. All trademarks, service marks, trade names, and trade dress are proprietary to us and/or our licensors or licensees. No information, content or material from any GDC Site or any Internet site owned, operated, licensed, or controlled by us may be copied, reproduced, republished, uploaded, posted, transmitted or distributed in any way, except that you may download one copy of the information, content or materials on any single computer for your personal, noncommercial home use only, provided that (a) you keep intact all copyright and other proprietary notices, (b) you make no modifications to the information, content or materials, (c) you do not use the information, content or materials in a manner that suggests an association with any of our products, services or brands, and (d) you do not download information, content or materials so as to avoid future downloads from any GDC Site. The use of any information, content or materials on a GDC Site on any other Web site or computer environment is prohibited.The GDC Sites are only for your personal use. You may not use the GDC Sites for commercial purposes or in any way that is unlawful, or harms us or any other person or entity, as determined in our sole discretion.4. Submissions


If you intentionally or unintentionally send us unsolicited submissions, or through features or activities on any GDC Site (including, without limitation, games, sweepstakes, contests, promotions and Public Forums (defined below in section 6 labeled "PUBLIC FORUMS AND COMMUNICATION")), you submit, post or otherwise send us any information, content or materials including, without limitation, data, text, messages, files, images, photographs, videos, audiovisual works, musical compositions (including lyrics), sound recordings, postings, your and/or other persons' names, likenesses, voices, usernames, profiles, actions, appearances, performances and/or other biographical information or material, and any other materials, as well as links to data, text, files, images, photographs, videos, audiovisual works, musical compositions (including lyrics), sound recordings, postings, your and/or other persons' names, likenesses, voices, usernames, profiles, actions, appearances, performances and other biographical information or material, web pages and any other materials (collectively, "User-Generated Content") through such features or activities (such User-Generated Content, together with unsolicited submissions, the "Submissions"), we (and our licensees, distributors, agents, representatives and other authorized users)shall be entitled to unrestricted use of such Submissions for any purpose whatsoever, commercial or otherwise, without the requirement of any permission from or payment to you or to any other person or entity. If there exists any doubt or ambiguity about whether any User-Generated Content constitutes a Submission, such User-Generated Content shall be conclusively deemed to be a Submission. No Submission shall be subject to any obligation of confidentiality on our part and we shall not be liable for any use or disclosure of any Submission. Without limiting the foregoing, you hereby grant us (and our licensees, distributors, agents, representatives and other authorized users), without the requirement of any permission from or payment to you or to any other person or entity, a perpetual, non-exclusive, irrevocable, fully-paid, royalty-free, sub-licensable and transferable worldwide license to use, re-use, reproduce, transmit, print, publish, display, exhibit, distribute, re-distribute, copy, host, store, cache, archive, index, categorize, comment on, broadcast, stream, edit, alter, modify, adapt, translate, create derivative works based upon and publicly perform such Submissions, in whole or in part, in all media formats and channels now known or hereafter devised (including, without limitation, on GDC Sites and on third party web sites) for any and all purposes including, without limitation, news, advertising, promotional, marketing, publicity, trade or commercial purposes, all without further notice to you and with or without attribution (the "Submissions License"). To the extent that any Submissions submitted by you contain original songs or recordings, you hereby represent that you are a member of ASCAP, BMI, SESAC or any other applicable performing rights society and that all musical compositions (including lyrics) contained in such Submissions are available for licensing to us (and our licensees, distributors, agents, representatives and other authorized users) directly from such societies. Notwithstanding the foregoing, regardless of whether you are a member of any performing rights society, you hereby grant us (and our licensees, distributors, agents, representatives and other authorized users) a perpetual, non-exclusive and irrevocable license to publicly perform each and every musical composition (including lyrics) contained in such Submissions. To the extent that we solicit Submissions through features or activities on GDC Sites (including, without limitation, games, sweepstakes, contests, promotions and Public Forums (defined below in section 6 labeled "PUBLIC FORUMS AND COMMUNICATION")) that require the use of our copyrighted works (in whole or in part), we hereby grant you a non-exclusive license to create a derivative work using our copyrighted works (in whole or in part); provided however, that such license shall be conditioned upon your assignment of all rights in the work you create to us (and our licensees, distributors, agents, representatives and other authorized users). If such rights are not assigned to us (and our licensees, distributors, agents, representatives and other authorized users), your license to create material using our copyrighted works (in whole or in part) shall be null and void. You agree to the foregoing grant of rights, consents, agreements and assignments whether or not your Submissions are used by us.You hereby appoint us as your agent with full power to enter into and execute any document and/or do any act we may consider appropriate to confirm the grant of rights, consents, agreements, assignments and waivers set forth in these terms of use.You agree that any Submissions you make are not being made in confidence or trust and that no confidential or fiduciary relationship is intended or created between you and us in any way. To the extent any "moral rights," "ancillary rights," or similar rights in or to the Submissions exist and are not exclusively owned by us, you agree not to enforce any such rights as to us or our licensees, distributors, agents, representatives and other authorized users, and you shall procure the same agreement not to enforce from any others who may possess such rights.Without limiting the scope of the Submissions License or any future grant of rights, consents, agreements, assignments and waivers you may make with respect to Submissions, you hereby ratify any prior grant of rights, consents, agreements, assignments and waivers made by you with respect to Submissions submitted by you to us.5. Registration Information and Security


You agree to provide, maintain and update true, accurate, current and complete information about yourself as prompted by our registration processes (the "Registration Data"). If you provide any information that does not satisfy this provision, or we have reasonable grounds to suspect as much, we have the right to suspend or terminate your account and refuse any and all current or future use of any GDC Site (or any portion thereof).You also agree (a) to promptly notify us using the form located at (https://kax.ie/#contact) of any unauthorized use of your username, password, other account information, or any other breach of security that you become aware of involving or relating to any GDC Site. In addition, you agree to exit from your account at the end of each session.We explicitly disclaim liability for any and all losses and damages arising from your failure to comply with this section.6. Public Forums and Communication


"Public Forum" means an area, site or feature offered as part of any GDC Site that enables users or visitors of any GDC Site (a) to submit, post, display and/or view User-Generated Content and/or (b) to communicate, share or exchange User-Generated Content with other GDC Site users, visitors and members of the general public including, without limitation, a chat area, message board, instant messaging, mobile messaging, social community environment, profile page, conversation page, e-mail function.You acknowledge that anything you submit to a GDC Site by way of any Public Forum may be routed through our servers, the servers of one or more third parties on our behalf and the Internet, and may be viewed on the Internet by the general public and that, therefore, you have no expectation of privacy with regard to any such submission. You acknowledge that Public Forums and features offered therein are for public and not private communications. We cannot guarantee the security of any information you disclose through any of these media; you make such disclosures at your own risk.You are and shall remain solely responsible for the User-Generated Content submitted and/or posted under your username or otherwise by you in any Public Forum and for the consequences of submitting and posting same. You acknowledge that the use of User-Generated Content posted in any Public Forum is at your own risk. For example, we are not responsible for, and we do not endorse, the opinions, advice or recommendations posted or sent by users in any Public Forum and we specifically disclaim any and all liability in connection therewith.We reserve the right to screen, refuse to post, remove or edit User-Generated Content at any time and for any or no reason in our absolute and sole discretion without prior notice. If we elect to screen User-Generated Content, there may be a delay in the posting of such content in a Public Forum to allow for a review process. If we have questions about your User-Generated Content including, without limitation, the copyright, we may contact you for further information including, for example, to verify that you own the copyright or otherwise obtained permission to post the material.When participating in a Public Forum, never assume that people are who they say they are, know what they say they know, or are affiliated with whom they say they are affiliated with. Information obtained in a Public Forum may not be reliable, and it is not a good idea to take any action, including to trade or make any investment decisions, based solely or largely on information you cannot confirm. We cannot be responsible for the accuracy of any User-Generated Content contained in a Public Forum, and we shall not be responsible for any trading, investment, or any other decisions made or actions taken or not taken based on such information or content.Your ability to access and browse User-Generated Content within a Public Forum and/or to submit and/or post User-Generated Content within a Public Forum may be subject to certain age restrictions and/or related procedures that we may revise in our sole discretion at any time and for any reason. Any such age restrictions and procedures will be posted within the Public Forum, as applicable.7. House Rules


The following is a list of House Rules applicable to the GDC Sites. By using the GDC Sites, you agree that: • You will not submit, post, upload, distribute, or otherwise make available or transmit any User-Generated Content that: (a) is defamatory, abusive, harassing, insulting, threatening, or that could be deemed to be stalking or constitute an invasion of a right of privacy of another person; (b) is bigoted, hateful, or racially or otherwise offensive; (c) is violent, vulgar, obscene, pornographic or otherwise sexually explicit; (d) is illegal or encourages or advocates illegal activity or the discussion of illegal activities with the intent to commit them; (e) infringes or violates any right of a third party or any domestic or international law, rule or regulation including, but not limited to: (i) copyright, patent, trademark, trade secret or other proprietary or contractual rights; (ii) right of privacy (specifically, you must not distribute another person's personal information of any kind without their express permission) or publicity; or (iii) any confidentiality obligation; or (f) does not comply with all terms and conditions applicable to the Submissions License (set forth above in section 4 labeled "SUBMISSIONS");

 • You own or have the necessary rights, licenses,consents and permissions, without the need for any permission from or payment to any other person or entity, to use, and to authorize us to use, distribute or otherwise exploit in all manners permitted by these terms of use (including, without limitation, the Submissions License), all copyrights, trademarks, patents, trade secrets, privacy and publicity rights (including, without limitation, names, likenesses and voices) and/or other proprietary rights contained in any User-Generated Content that you submit, post, upload, distribute or otherwise make available or transmit. As stated above with respect to the Submissions License (set forth above in section 4 labeled "SUBMISSIONS"), to the extent that any Submissions submitted and/or posted by you contain original songs or recordings, you hereby represent that you are a member of ASCAP, BMI, SESAC or any other applicable performing rights society and that all musical compositions (including lyrics) contained in such Submissions are available for licensing to us directly from such societies. Notwithstanding the foregoing, regardless of whether you are a member of any performing rights society, you hereby grant us a perpetual, non-exclusive and irrevocable license to publicly perform each and every musical composition (including lyrics) contained in such Submissions;

 • You will not (a) advertise or sell any products, services or otherwise (whether or not for profit), or solicit others (including, without limitation, solicitations for contributions or donations) or use any Public Forum for commercial purposes of any kind, or (b) use any product or service available on any GDC Site (including, without limitation, electronic greeting cards, e-mail functions (e.g., send-a-friend e-mails) and RSS feeds or other similar type feeds) for commercial purposes of any kind;

 • You will not submit, post, upload, distribute, or otherwise make available or transmit any software or other computer files that contain a virus or other harmful component, or otherwise impair or damage the GDC Sites or any connected network, or otherwise interfere with any person or entity's use or enjoyment of the GDC Sites;

 • You will not impersonate any person or entity or misrepresent your identity or affiliation with any person or entity including, without limitation, using another person's username, password or other account information, or another person's name, likeness, voice, image or photograph;

 • You will not engage in antisocial, disruptive, or destructive acts, including "flaming," "spamming," "flooding," "trolling," and "griefing" as those terms are commonly understood and used on the Internet;

 • You will not delete any legal notices, disclaimers or proprietary notices such as copyright or trademark symbols, or modify any logos that you do not own or have express permission to modify;

 • You will not submit, post, upload, distribute or otherwise make available or transmit any User-Generated Content or make statements in any Public Forum that do not generally pertain to the designated topic or theme of the Public Forum;

 • You will not submit, post, upload, distribute or otherwise make available or transmit (or attempt to submit, post, upload, distribute or otherwise attempt to make available or transmit) any User-Generated Content in violation of a Public Forum's restrictions including, but not limited to, its age restrictions, procedures and/or these terms of use; and

 • You will not engage in (or attempt to engage in) any criminal activity including, without limitation, child pornography, stalking, sexual assault, fraud, trafficking in obscene or stolen material, drug dealing, harassment, theft, and conspiracy to commit any criminal activity.We cannot and do not assure that other users are or will be complying with the foregoing House Rules or any other provisions of these terms of use, and, as between you and us, you hereby assume all risk of harm or injury resulting from any such lack of compliance.To the extent that any feature on a GDC Site requires you to submit your e-mail address or mobile phone number in order to send a card, e-mail or message, you must, and you hereby agree to, furnish your actual e-mail address or actual mobile phone number, as applicable. Any business use, "re-mailing," or other high-volume application is strictly prohibited. You are not permitted to send cards, e-mails or messages using an automated program. Electronic greeting cards, e-mails and mobile messages may not contain inappropriate language or images or copyrighted material (without the consent of the copyright holder) or encourage illegal activity. We reserve the right not to deliver electronic greeting cards, e-mails and mobile messages that violate these guidelines.8. Our Content Removal Rights


We reserve the right, but disclaim any obligation or responsibility, to remove any User-Generated Content from any GDC Site (a) that violates these terms of use (including, without limitation, the House Rules) and (b) to comply with any subpoena, order or otherwise cooperate with law enforcement officials regarding the identification of any user alleged to be using a GDC Site in violation of the law. If we deem appropriate in our sole discretion, we reserve the right to preserve a record of any such User-Generated Content and turn all or a portion thereof over to law enforcement officials.9. Content Linked to any GDC Site


You should be aware that when you are on a GDC Site, you could be directed to other sites that are beyond our control. There are links to other sites from pages on GDC Sites that take you outside of our service. For example, if you click on a banner advertisement or a search result, the click may take you off the GDC Site. This includes links from advertisers, sponsors and content partners that may use our logo(s) as part of a co-branding relationship. You acknowledge that when you click on a link that leaves a GDC Site, the site you will land on is not controlled by us and different terms of use and privacy policy may apply. By clicking on links to other sites, you acknowledge that we are not responsible for those sites. We reserve the right to disable links from third-party sites to any GDC Site, although we are under no obligation to do so.We make no representations concerning the content of sites listed in any of our directories. Consequently, we cannot be held responsible for the accuracy, relevancy, copyright compliance, legality, or decency of material contained in sites listed in our search results or otherwise linked to a GDC Site.10. Disclaimer


THE INFORMATION, CONTENT AND MATERIALS ON GDC SITES ARE PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED. TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE PURSUANT TO APPLICABLE LAW, WE DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. WE DO NOT WARRANT THAT THE FUNCTIONS CONTAINED IN INFORMATION, CONTENT AND MATERIALS ON ANY GDC SITE (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, USER-GENERATED CONTENT) WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, THAT DEFECTS WILL BE CORRECTED, OR THAT ANY GDC SITE OR THE SERVERS THAT MAKE SUCH INFORMATION, CONTENT AND MATERIALS AVAILABLE ARE FREE OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS. MOREOVER, YOU ASSUME THE ENTIRE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. WE DO NOT WARRANT OR MAKE ANY REPRESENTATIONS REGARDING THE USE OR THE RESULTS OF THE USE OF ANY INFORMATION, CONTENT, MATERIALS, PRODUCTS OR SERVICES CONTAINED ON OR OFFERED, MADE AVAILABLE THROUGH, OR OTHERWISE RELATED IN ANY WAY TO ANY GDC SITE, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, USER-GENERATED CONTENT, OR ANY THIRD PARTY SITES OR SERVICES LINKED TO FROM ANY GDC SITE IN TERMS OF THEIR CORRECTNESS, ACCURACY, COMPLETENESS, RELIABILITY, SAFETY OR OTHERWISE. APPLICABLE LAW MAY NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THE ABOVE EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.We explicitly disclaim any responsibility for the accuracy, completeness or availability of information, content and materials found on sites that link to or from any GDC Site. We cannot ensure that you will be satisfied with any products or services that you purchase from a third-party site that links to or from any GDC Site or third-party information, content or materials contained on our sites (including, without limitation, User-Generated Content contained in Public Forums). We do not endorse any of the merchandise, nor have we taken any steps to confirm the accuracy, completeness or reliability of, any of the information, content or materials contained on any third-party site. We do not make any representations or warranties as to the security of any information, content or materials (including, without limitation, credit card and other personal information) you might be requested to give to any third party. You hereby irrevocably waive any claim against us with respect to information, content and materials contained on our sites (including, without limitation, User-Generated Content), on third party sites, and any information, content and materials you provide to such third party sites (including, without limitation, credit card and other personal information). We strongly encourage you to make whatever investigation you feel necessary or appropriate before proceeding with any online or offline transaction with any of these third parties.11. Indemnification


You are entirely responsible for maintaining the confidentiality of your username(s), password(s), and your account(s), as well as all activities that occur under your account(s). You hereby agree to indemnify, defend, and hold us, our licensors, licensees, distributors, agents, representatives and other authorized users, and each of the foregoing entities' respective resellers, distributors, service providers and suppliers, and all of the foregoing entities' respective officers, directors, owners, employees, agents, representatives and assigns (collectively, the "Indemnified Parties") harmless from and against any and all losses, damages, liabilities and costs (including, without limitation, settlement costs and any legal or other fees and expenses for investigating or defending any actions or threatened actions) incurred by the Indemnified Parties in connection with any claim arising out of any breach by you of these terms of use or claims arising from your account(s). You shall use your best efforts to cooperate with us in the defense of any claim. We reserve the right, at our own expense, to employ separate counsel and assume the exclusive defense and control of any matter otherwise subject to indemnification by you.12. Limitation of Liability


UNDER NO CIRCUMSTANCES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, NEGLIGENCE, SHALL WE BE LIABLE TO YOU OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, PERSONAL INJURY (INCLUDING DEATH) AND PROPERTY DAMAGE OF ANY NATURE WHATSOEVER, THAT RESULT FROM (A) THE USE OF, OR THE INABILITY TO USE, ANY GDC SITE OR CONTENT, MATERIALS OR FUNCTIONS ON ANY SUCH SITE, OR (B) THE CONDUCT OR ACTIONS, WHETHER ONLINE OR OFFLINE, OF ANY USER OF A GDC SITE OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY, EVEN IF WE HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT SHALL OUR TOTAL LIABILITY TO YOU FOR ALL DAMAGES, LOSSES AND CAUSES OF ACTION WHETHER IN CONTRACT, TORT (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, NEGLIGENCE) OR OTHERWISE EXCEED THE AMOUNT PAID BY YOU, IF ANY, OR $100 USD (WHICHEVER IS LESS) FOR ACCESSING OR PARTICIPATING IN ANY ACTIVITY RELATED TO ANY GDC SITE.


MOREOVER, UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL WE OUR LICENSORS AND LICENSEES, OR ANY OF THE FOREGOING ENTITIES' RESPECTIVE RESELLERS, DISTRIBUTORS, SERVICE PROVIDERS AND SUPPLIERS BE HELD LIABLE FOR ANY DELAY OR FAILURE IN PERFORMANCE RESULTING DIRECTLY OR INDIRECTLY FROM AN ACT OF FORCE MAJEURE OR CAUSES BEYOND OUR OR THEIR REASONABLE CONTROL INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, EQUIPMENT AND TECHNICAL FAILURES, ELECTRICAL POWER FAILURES OR FLUCTUATIONS, STRIKES, LABOR DISPUTES, RIOTS, CIVIL DISTURBANCES, SHORTAGES OF LABOR OR MATERIALS, NATURAL DISASTERS, ACTS OF GOD, WAR, GOVERNMENTAL ACTIONS, ORDERS OF DOMESTIC OR FOREIGN COURTS OR TRIBUNALS, NON-PERFORMANCE OF THIRD PARTIES, OR ANY REASONS BEYOND THE REASONABLE CONTROL OF US OR OUR LICENSORS AND LICENSEES, OR ANY OF THE FOREGOING ENTITIES' RESPECTIVE RESELLERS, DISTRIBUTORS, SERVICE PROVIDERS AND SUPPLIERS.YOU FURTHER ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT NEITHER WE NOR OUR LICENSORS AND LICENSEES, NOR ANY OF THE FOREGOING ENTITIES' RESPECTIVE RESELLERS, DISTRIBUTORS, SERVICE PROVIDERS OR SUPPLIERS ARE RESPONSIBLE OR LIABLE FOR (A) ANY INCOMPATIBILITY BETWEEN THE GDC SITES AND ANY WEB SITE, SERVICE, SOFTWARE OR HARDWARE OR (B) ANY DELAYS OR FAILURES YOU MAY EXPERIENCE WITH ANY TRANSMISSIONS OR TRANSACTIONS RELATING TO THE GDC SITES IN AN ACCURATE OR TIMELY MANNER.


THE LIMITATIONS, EXCLUSIONS AND DISCLAIMERS IN THIS SECTION AND ELSEWHERE IN THESE TERMS OF USE APPLY TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.


APPLICABLE LAW MAY NOT ALLOW THE LIMITATION OR THE EXCLUSION, LIMITATION, OR DISCLAIMER LIABILITY FOR THE CERTAIN PROVISIONS SET FORTH IN THESE TERMS OF USE, SO SUCH EXCLUSIONS, LIMITATIONS OR DISCLAIMERS MAY NOT APPLY TO YOU.13. Jurisdictional and Venue Issues


You agree that any action at law or in equity arising out of or relating to these terms of use shall be filed, and that venue properly lies, only in courts located in the British Virgin Islands, and you hereby consent and submit to the personal jurisdiction of such courts for the purposes of litigating any such action. We make no representation that information, content or materials on any GDC Site are appropriate or available for use in any particular location. Those who choose to access a GDC Site do so on their own initiative and are responsible for compliance with all applicable laws including, but not limited to, any applicable local laws.14. Amendment


We reserve the right, in our sole discretion, to change, modify, add or delete portions of these terms of use at any time without notice, and it is your responsibility to review these terms of use for any changes. Your use of any GDC Site following any amendment of these terms of use will signify and constitute your assent to and acceptance of such revised terms of use.15. Termination


These terms of use are effective until terminated by either you or us. You may terminate these terms of use at any time by discontinuing use of all GDC Sites and destroying all materials obtained from any and all such sites and all related documentation and all copies and installations thereof, whether made under these terms of use or otherwise.We may immediately terminate these terms of use with respect to you (including your access to any and all GDC Sites) without cause and without notice to you in our sole discretion. Upon termination, you must cease use of all GDC Sites and destroy all materials obtained from such sites and all copies thereof, whether made under these terms of use or otherwise.We have adopted and implemented a policy that provides for the termination, in appropriate circumstances, of users who are repeat infringers of copyright.The provisions of these terms of use, which by their nature should survive the termination of these terms of use, shall so survive such termination.16. General Provisions


These terms of use shall be governed by and construed in accordance with the laws of the State of New York and the laws of the United States, without giving effect to any principles of conflicts of law. If any provision of these terms of use shall be unlawful, void or for any reason unenforceable, then that provision shall be deemed severable from these terms of use and shall not affect the validity and enforceability of any remaining provisions. No waiver of any provision of these terms of use by us shall be deemed a further or continuing waiver of such provision or any other provision, and our failure to assert any right or provision under these terms of use shall not constitute a waiver of such right or provision. YOU AGREE THAT ANY CAUSE OF ACTION ARISING OUT OF OR RELATED TO ANY GDC SITE MUST COMMENCE WITHIN ONE (1) YEAR AFTER THE CAUSE OF ACTION ACCRUES; OTHERWISE, SUCH CAUSE OF ACTION SHALL BE PERMANENTLY BARRED.17. Notice and Procedure for Making Claims of Copyright Infringement


We may give notice of copyright infringement to our users by means of a general notice on any GDC Site, electronic mail to a user's e-mail address in our records, or by written communication sent by first-class mail to a user's physical address in our records. If you receive such a notice, you may provide counter-notification in writing to the designated agent in the original notification that includes the information below. To be effective, the counter-notification must be a written communication that includes the following: • Your physical or electronic signature; Identification of the material that has been removed or to which access has been disabled, and the location at which the material appeared before it was removed or access to it was disabled; A statement from you under the penalty of perjury, that you have a good faith belief that the material was removed or disabled as a result of a mistake or misidentification of the material to be removed or disabled; and Your name, physical address and telephone number, and a statement that you consent to the jurisdiction of a Federal District Court for the judicial district in which your physical address is located, or if your physical address is outside of the United States, for any judicial district in which GDC may be found, and that you will accept service of process from the person who provided notification of allegedly infringing material or an agent of such person.18. Language Versions


In the event of there being a discrepancy between the English language version of this policy and any other language version, the English language version will prevail.

For at vide mere om hvordan vi håndterer personlige oplysninger, se venligst vores privatlivspolitik.

Forhold dig helt roligt! Du er sikker med DanskeCasino.online!

De følgende organisationer har certificeret at DanskeCasino.online kun anbefaler sikre og pålidelige destinationer for online gambling:

eCogra
GPWA
Casino Portal